tradičný výrobca sušiarní...
Úvod
Komorové sušiarne
Vstavby sušiární
Technika sušiární
Fotogaléria
Kontakt
Hospedagem de sites Jungle Networks

Hlavné komponenty technológií sušiarní

 • Vnútorné a vonkajšie koľajisko
 • Celohliníková brána so zárubňami- pántové, bočné
 • Rozvod vykurovacej vody (z Cu potrubia) s vyhrievacími výmenníkmi, štvorcestným ventilom, obehovým čerpadlom a servomotorom na reguláciu prietoku vykurovacej vody. Vyhrievacie výmenníky sú vyrobené z Cu rúrok s Al rebrovaním, čo zaisťuje ich dlhú životnosť a vysokú tepelnú účinnosť
 • Vzduchotechnický systém vetrania komory so servomotorom a ventilátory núteného prúdenia vzduchu v komore, so špeciálnymi el. motormi (do teploty 100 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 98%) a plastovými vrtuľami vhodnými do prostredia sušiarní
 • Vnútorné a vonkajšie elektrické rozvody, prepojenie meracích a regulačných prvkov s vyvedením v mieste umožňujúcim pripojenie na vonkajšie rozvody objednávateľa.
 • Rozvod vody s reguláciou vlhčenia vrátane vlhčiacich trysiek
 • Technológia sušiarní do murovaných priestorov

  Sušiarenská technológia KovoS môže byť dodávaná aj do murovaných priestorov, ktoré má objednávateľ k dispozícii. Predpokladá sa, že murovaný priestor bude mať zaistený tepelný odpor stien vhodnou izoláciou (s deklarovanou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti 3,1 m2•K/W) a bude odolný proti prieniku vlhkosti. Ak daný priestor nespĺňa podmienky opísané vyššie, je možné na objednávku priestory odizolovať a oplechovať vnútorné steny hliníkovým trapézovým plechom. Strop sušiarne musí byť z dôvodu montáže komínov ventilácie nosný a umiestnený minimálne jeden meter pod prípadnou strechou. Miesta na pripojenie vykurovacej vody od kotla, studenej vody na vlhčenie a elektrickej energie (3x400 V) sú vyvedené podľa želania objednávateľa. Jednotlivé typy technológií, v závislosti od veľkosti komory, sa môžu líšiť. Preto je ku každej zákazke pristupované individuálne a ceny sa stanovujú dohodou.

 • Snímač vlhkosti dreva a snímač relatívnej vlhkosti
 • Nábehové a podhľadové plechy medzistropu
 • Automatická riadiaca jednotka alebo poloautomatická riadiaca jednotka
 • Skriňa meracích a regulačných obvodov s napojením na riadiacu počítačovú jednotku alebo na riadiacu poloautomatickú jednotku
 • Technický popis technológií sušiarní KovoS do murovaných priestorov