tradičný výrobca sušiarní...
Úvod
Komorové sušiarne
Vstavby sušiární
Technika sušiární
Fotogaléria
Kontakt
Hospedagem de sites Jungle Networks

Jednotlivé typy sušiární

Sušiarne typu MP
Jednohranicová sušiareň určená pre menšie prevádzky. Čelné navážanie, energetický blok v zadnej časti.
Objemová kapacita reziva v sušiarňach je podľa hrúbky a tvaru reziva od 1,5 až 5,3 m3.
Sušiarne typu SL
Jednohranicová sušiareň určená pre menšie prevádzky. Čelné navážanie, energetický blok v zadnej časti.
Objemová kapacita reziva v sušiarňach je podľa hrúbky a tvaru reziva od 3,2 až 10,8 m3.
Sušiarne typu SLR
Jednohranicová sušárna určená pre menšie a stredné prevádzky. Čelné navážanie, energetický blok v medzistrope.
Objemová kapacita reziva v sušiarňach je podľa hrúbky a tvaru reziva od 4,3 až 9 m3.
Sušiarne typu SR
Dvojhranicová sušiareň určená pre stredné a väčšie prevádzky. Čelné navážanie, energetický blok v medzistrope.
Objemová kapacita reziva v sušiarňach je podľa hrúbky a tvaru reziva od 9,5 až 40 m3.
Sušiarne typu SRP
Sušiareň určená na sušenie paliet alebo reziva so zavážaním pomocou vysokozdvižného alebo paletového vozíka.
Objemová kapacita reziva v sušiarňach je podľa hrúbky a tvaru reziva od 16 až 120 m3.