tradičný výrobca sušiarní...
Úvod
Komorové sušiarne
Vstavby sušiární
Technika sušiární
Fotogaléria
Kontakt
Hospedagem de sites Jungle Networks

Technický popis sušiarní typu SRP

Teplovzdušné sušiarne typu SRP sú konštruované ako neprejazdné sušiace komory. Čelné zavážanie paliet a reziva prebieha pomocou vysokozdvižného alebo paletového vozíka. Sušiarne sú určené predovšetkým na sušenie ihličnatého alebo listnatého reziva a tiež na sušenie a tepelné ošetrenie paliet podľa predpisu IPPC (ISPM 15). Kapacita sušiarne je 400 až 1200 ks euro-paliet. Sušiarne sú vhodné predovšetkým do stredných a veľkých prevádzok.
V prípade požiadavky na sušenie listnatého reziva je potrebné inštalovať frekvenčný menič otáčok motorov ventilátorov. Toto zariadenie v závislosti od vlhkosti sušeného reziva plynulo znižuje otáčky ventilátorov. Motory sušiarní sú konštruované do extrémnych podmienok (až do 100 °C a 98% relatívnej vlhkosti). Maximálny objem sušiarne je 16 až 120 m³. Jej vonkajšie rozmery sú: dĺžka 4,5 až 8,5 m, výška 4,3 m a šírka 6,5 až 10,5 m.
Komory sú celohliníkové, tvorené z hliníkových izolačných panelov s deklarovanou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálne parotesná proti úniku vlhkosti vďaka špeciálnemu silikónovému tesneniu. V medzistrope sušiacej komory je umiestnený energetický blok, v ktorom sú inštalované vyhrievacie bimetalické Al výmenníky, vzduchotechnika automatického odvetrávania komory, trysky vlhčenia a axiálne ventilátory. Vďaka ventilátorom je zabezpečené vhodné nútené vertikálne horizontálne prúdenie, ktoré výrazne podporuje plynulé a predovšetkým rovnomerné sušenie reziva alebo paliet.
Sušenie prebieha pri teplotách od 50 do 70 °C. Na zadnej stene komory sú vývody do pripájacieho panela a to jednak napojenie vykurovacej vody a studenej vody na vlhčenie, tak aj prepojenie meracích a regulačných prvkov a tiež vnútorných el. rozvodov (3x400 V). Sušiarne typu SRP je potrebné pripojiť na zdroj vykurovacej vody s teplotou max. 90 °C a výkonom 100 až 360 kW. Na miesto určenia sú dodávané ku konečnej montáži v podobe vopred pripravených panelov a nosných prvkov.
Späť