tradičný výrobca sušiarní...
Úvod
Komorové sušiarne
Vstavby sušiární
Technika sušiární
Fotogaléria
Kontakt
Hospedagem de sites Jungle Networks

Technický popis sušiarní typu SR

Teplovzdušné sušiarne typu SR sú konštruované ako dvojhranicové, prejazdné či neprejazdné sušiace komory. Sú určené predovšetkým do menších a stredných prevádzok a ich maximálny objem je 9,5 až 40 m³. Vonkajšie rozmery sušiarne sú: dĺžka 4,7 až 12,8 m, výška 3,3 m a šírka 4,2 m. Do sušiarne sú zavedené dvoje paralelné koľaje. Rezivo je zavážané čelne na dvoch koľajových vozíkoch umiestnených paralelne vedľa seba. Na každý z nich je možné umiestniť hranice s rozmermi: dĺžka 4,2 až 12,5 m, šírka 1,2 m a výška 2,2 m.
Objemová kapacita reziva v sušiarni typu SR je podľa hrúbky a tvaru dosiek od 9,5 do 40 m³. Komory sú celohliníkové, tvorené z hliníkových izolačných panelov s deklarovanou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálne parotesná proti úniku vlhkosti vďaka špeciálnemu silikónovému tesneniu.
V medzistrope sušiacej komory je umiestnený energetický blok, v ktorom sú inštalované vyhrievacie bimetalické (Al) výmenníky, vzduchotechnika automatického odvetrávania komôr, trysky vlhčenia a axiálne ventilátory. Práve vďaka ventilátorom je zaistené vhodné nútené horizontálne vertikálne prúdenie, ktoré výrazne podporuje plynulé a predovšetkým rovnomerné sušenie reziva. Sušenie prebieha pri teplotách od 50 do 70 °C.
Na zadnej stene komory sú vývody do pripájacieho panela a to jednak napojenie vykurovacej vody a studenej vody na vlhčenie, tak aj prepojenie meracích a regulačných prvkov a tiež vnútorných el. rozvodov (3x400 V). Sušiarne typu SR je potrebné pripojiť na zdroj vykurovacej vody s teplotou max. 90 °C a výkonom 50 až 120 kW. Na miesto určenia sú ku konečnej montáži dodávané v podobe vopred pripravených panelov a nosných prvkov.
Späť