tradičný výrobca sušiarní...
Úvod
Komorové sušiarne
Vstavby sušiární
Technika sušiární
Fotogaléria
Kontakt
Hospedagem de sites Jungle Networks

Technický popis sušiarní typu SL

Teplovzdušné sušiarne typu SL sú konštruované ako jednohranicové, neprejazdné sušiace komory. Sú určené predovšetkým do menších a stredných prevádzok a ich maximálny objem je 3,2 až 10,8 m³. Vonkajšie rozmery sušiarne sú: dĺžka 4,6 až 7,6 m, výška 2,2m až 2,7m a šírka 2,2 m. Rezivo je zavážané čelne na zavážacom koľajovom vozíku. Veľkosť vozíka je od 3 do 6 metrov a je možné naň naložiť hranice reziva s rozmermi: dĺžka 3,2 až 6,2 m, šírka 1,2 m a výška 1,8m až 2,3m. Objemová kapacita reziva v sušiarni typu SL je podľa hrúbky a tvaru dosiek od 3,2 do 10,8 m³.
Komory sú celohliníkové, tvorené z hliníkových izolačných panelov s deklarovanou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálne parotesná proti úniku vlhkosti vďaka špeciálnemu silikónovému tesneniu.
V zadnej časti sušiacej komory je umiestnený energetický blok, v ktorom je inštalovaný vyhrievací bimetalický (Al) výmenník, vzduchotechnika automatického odvetrávanie komôr, tryska vlhčenia a axiálne ventilátory. Práve vďaka dvom ventilátorom je zabezpečené vhodné nútené horizontálne prúdenie, ktoré výrazne podporuje plynulé a predovšetkým rovnomerné sušenie reziva.
Sušenie prebieha pri teplotách od 50 do 70 °C. Na zadnej stene komory sú vývody do pripájacieho panela a to jednak napojenie vykurovacej vody a studenej vody na vlhčenie, tak aj prepojenie meracích a regulačných prvkov a tiež vnútorných el. rozvodov (3x400V). Sušiarne typu SL je potrebné pripojiť na zdroj vykurovacej vody s teplotou max. 90 °C a výkonom 20 až 45 kW. Na miesto určenia sú dodávané ako kompletne zmontovaný celok s elektrorevíziou.
Späť