tradičný výrobca sušiarní...
Úvod
Komorové sušiarne
Vstavby sušiární
Technika sušiární
Fotogaléria
Kontakt
Hospedagem de sites Jungle Networks

Poloautomatická regulácia

Poloautomatická regulácia PR-1 je schopná riadiť iba jednu komoru. Sušenie prebieha podľa ručne zadaných parametrov (tzn. teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu). Parametre pre jednotlivé druhy drevín sú odrátané z tabuliek pre sušenie.
Navolené prostredie v sušiarni udržiava reguláciu úplne automaticky (tzn. zadanú teplotu, relatívnu vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu). Poloautomatickú reguláciu PR-1 možno umiestniť na ktorýkoľvek bok alebo zadnú stenu sušiarne. Výhodou poloautomatickej regulácie je najmä ľahká obsluha, nízka obstarávacia cena a plne automatické udržiavanie navoleného prostredia v komore.
Regulácia PR-1 bola zmodernizovaná a doplnená o tzv. "metódu pulzného nastriekavania vlhčiacej vody", čím dochádza k úspore nastriekavanej vody a hlavne k úspore dodávanej tepelnej energie. Ďalšou novinkou je možnosť za príplatok dokúpiť tzv. "čiernu skrinku", kde sa ukladajú údaje o priebehu sušenia. Výhodou je možnosť spätnej kontroly priebehu sušenia a tým aj kontroly kvality sušeného reziva. Údaje, na základe ktorých je sušiaci proces v komore regulovaný, sú získavané zo štyroch vlhkostných sond reziva umiestnených v hranici (na želanie je možné dodať zariadenie na snímanie vlhkosti v dreve za pomoci až dvanástich sond), teploty vzduchu a jeho relatívnej vlhkosti.
Teplota a relatívna vlhkosť vzduchu je v sušiarňach fy. KovoS snímaná pomocou elektronického snímača tzv. "snímača relatívnej vlhkosti". Snímač je oveľa presnejší a citlivejšie na zmeny prostredia v komore ako predtým používaný psychrometer. Tým tiež dochádza k úspore dodávanej tepelnej energie.
Späť