tradičný výrobca sušiarní...
Úvod
Komorové sušiarne
Vstavby sušiární
Technika sušiární
Fotogaléria
Kontakt
Hospedagem de sites Jungle Networks

Technický popis sušiarní typu MP

Teplovzdušné sušiarne typu MP sú konštruované ako jednohranicové a neprejazdné sušiace komory. Sú určené predovšetkým do menších prevádzok a ich maximálny objem je 1,5 až 5,3 m³. Vonkajšie rozmery sušiarne sú: dĺžka 4,6 až 7,6 m, výška 1,3 m a šírka 2,2 m.
Rezivo je zavážané čelne na zavážacom koľajovom vozíku. Veľkosť vozíka je od 3 do 6 metrov a je možné naň naložiť hranice reziva s rozmermi: dĺžka 3,2 až 6,2 m, šírka 1,2 ma výška 1 m. Komory sú celohliníkové, tvorené z hliníkových izolačných panelov s deklarovanou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálne parotesná proti úniku vlhkosti vďaka špeciálnemu silikónovému tesneniu.
V zadnej časti sušiacej komory je umiestnený energetický blok, v ktorom je inštalovaný vyhrievací bimetalický (Al) výmenník, vzduchotechnika automatického odvetrávania komôr, tryska vlhčenia a axiálne ventilátory. Práve vďaka ventilátoru je zabezpečené vhodné nútené horizontálne prúdenie, ktoré výrazne podporuje plynulé a predovšetkým rovnomerné sušenie reziva. Sušenie prebieha pri teplotách od 50 do 70 °C.
Na zadnej stene komory sú vývody do pripájacieho panela a to jednak napojenie vykurovacej vody a studenej vody na vlhčenie, tak aj prepojenie meracích a regulačných prvkov a tiež vnútorných el. rozvodov (3x400 V). Sušiarne typu MP je potrebné pripojiť na zdroj vykurovacej vody s teplotou max. 90 °C a výkonom 10 až 20 kW. Na miesto určenia sú dodávané ako kompletne zmontovaný celok.
Objemová kapacita reziva v sušiarňach typu MP je podľa hrúbky a tvaru reziva od 1,5 až 5,3 m3. V sušiarňach sa rezivo suší pri teplotách 50 až 70 ° C.
Späť