tradičný výrobca sušiarní...
Úvod
Komorové sušiarne
Vstavby sušiární
Technika sušiární
Fotogaléria
Kontakt
Hospedagem de sites Jungle Networks

Automatická regulácia

Automatická počítačová riadiaca jednotka KovoS AR-4 je schopná riadiť až šesť komôr nezávisle od seba. Sušiaci proces je plne automaticky riadený počítačom na základe zadaných hodnôt: druh reziva, hrúbka reziva počiatočná a požadovaná konečná vlhkosť reziva. Automatická počítačová riadiaca jednotka KovoS AR-4 umožňuje tlač protokolu o priebehu sušenia.
Automatická regulácia KovoS AR-4 umožňuje tlač protokolu o priebehu sušenia. Riadiacu počítačovú jednotku AR-4 je možné umiestniť až 100 m od sušiarne. Na želanie je možné nainštalovať ovládanie sušiarne pomocou mobilného telefónu, alebo internetu. Údaje, na základe ktorých je sušiaci proces v komore regulovaný, sú získavané zo štyroch vlhkostných sond reziva umiestnených v hranici (na želanie je možné dodať zariadenie na snímanie vlhkosti v dreve za pomocou až dvanástich sond), teploty vzduchu a jeho relatívnej vlhkosti. Pri ošetrení paliet podľa predpisu IPPC je navyše snímaná teplota z polena palety pomocou externej sondy.
Teplota a relativní vlhkost vzduchu je v sušárnách fy. KovoS snímána pomocí elektronického čidla tzv. "čidla relativní vlhkosti", které je mnohem přesnější a citlivější na změny v prostředí v komoře než dříve používaný běžný psychrometr. Tím také dochází k úspoře dodávané tepelné energie.
Späť